Köszöntő

A következő oldalakon bepillanthat iskolánk életébe. Szemléletes példáit találja intézményünk sokszínűségének.
Minden tevékenységünket áthatja legfőbb törekvésünk, hogysikeres, boldog felnőttekké váljanak gyermekeink.
Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kell adni, mert léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre a stabil tudás építhető. Ha válaszolni kívánunk korunk kihívásaira, tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem elegendő a tanórákon kifogástalanul viselkedő, előírt viselkedést követő gyermekeket nevelni. Fel kell őket készíteni a kihívásokra, a rájuk váró küzdelmekre, amelyek átszövik a mindennapokat.
Mindent meg kell tenni, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek, adottságaiknak megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk ki az iskola kapuján. Önismeretük révén el kell tudni dönteniük, hol kezdődnek, és meddig terjednek adottságaik, képességeik. Hol húzódnak lehetőségeik és korlátaik határai. Mikor érdemes kockázatot vállalni és mikor kell ez elől kitérni. Hogyan lehet a sikerből hajtóerőt nyerni, s a kudarcok után felállni és újra kezdeni.
Tanulóinknak nyolc év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy képességeiket megismerjék, érdeklődésüknek megfelelő tevékenységi területet válasszanak maguknak. Megismerjék szűkebb- tágabb környezetüket, az abban zajló természeti és társadalmi jelenségeket.
Megújulásra, önművelésre képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek lesznek az élethossziglani tanulásra, amit megkövetel a felgyorsult világ, tudományok fejlődése, információáradat.
Fontos a tudás értékének helyreállítása, megbecsültetése. Nem kell, nem is lehet mindenkinek mindent azonos szinten tudnia, de mindenki találja meg helyét valahol a rendszerben, és valamiben érezze magát sikeresnek, fontosnak.
Cél megtanítani, keresni a jót, a szépet, a hasznosat.
Kedvvel, örömmel ismereteket szerezni – és ami fontos: kitartással eljutni a kitűzött célig.
Az iskolai és tradicionális hagyományok, értékek megóvása, továbbvitele fontos feladat ebben az értékvesztett világban. A felhalmozódott kincseket nem szabad eldobni, meg kell tartani, és mellé kell tenni az újakat.

Hiszen:

„ A holnap olyan lesz,
amilyen a ma iskolája”.
(Szent-Györgyi Albert)

Tisztelettel:

Hollósi Lászlóné
igazgató

Soponya, 2019. június