Diákönkormányzat

A diákönkormányzat célja, feladata

– A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az
érintett tanulók érdekében eljárjon
– A tanulókat ismertesse jogaikról és kötelességeikről
– A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi
kérdésre kiterjed
– A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az
iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében is:
– tanulmányi munka
(versenyek, vetélkedők,
pályázatok stb.)
– kirándulások szervezése
– kulturális programok
szervezése
– iskolaújság stb.

Diákönkormányzat tagjai

A diákönkormányzatot az alábbi tanulóközösségekhez tartozó tanulók alkotják:
4-8. osztályig a tanulóközösséget alkotó diákok képviselői ( osztályonként 3 fő)
A tanulóközösségek képviselői képviselik a tanulókat a diákönkormányzatban,
illetve tájékoztatják megválasztóikat az aktuális feladatokról.

Diákönkormányzat kötelessége

Döntései, valamint az éves munkaterv, szülői munkaközösség elfogadása előtt
kikérje a tanulók véleményét.
– havonta egyszer összehívja tagokat és tájékoztassa őket a feladatokról, javaslatot
tegyen.
– DÖK megbízatása 1 évre szól.

A diákönkormányzatot patronáló tanár: Csányi Tiborné